Snoeien

 

 

 

Waarom snoeien?

 

Voor de boom is snoeien niet echt noodzakelijk om te overleven. Maar meestal wordt er wel gesnoeid voor de behoefte van de mens.

Bijvoorbeeld:

•Fruitbomen snoeien om zo een grotere opbrengst te krijgen.

•Sierbomen snoeien om grotere en/of meer bloemen te krijgen.

•Vormbomen snoeien of scheren om zo een kunstmatige vorm te bekomen of om in een beperkte ruimte toch een boom

te kunnen planten.

•Straatbomen snoeien in functie van verkeer en veiligheid.

•Voor houtproductie worden bomen geknot.

•…

 

 

Soms kan het wel noodzakelijk zijn voor de boom zelf, om te snoeien.

 

Bijvoorbeeld:

•Bij ziekte.

•Bij Stormschade.

•Om fouten in de kroon te corrigeren.

•Om een afgebroken tak te verwijderen.

 

Begeleidingssnoei

 

In het eindbeeld van een boom is soms uit esthetische of veiligheidsredenen een takvrije stam vereist bijvoorbeeld bij

straat- en laanbomen. Door begeleidingssnoei krijg je een rechte, fout- en takvrije stam en een evenwichtige kroon.

Om dit te bereiken worden de laagste takken en alle probleemtakken weggesnoeid tijdens regelmatig terugkerende

snoeibeurten. Eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, houdt de begeleidingssnoei op en vermindert de

hoeveelheid snoeiwerk aanzienlijk. Bij sommige bomen is geen takvrije stam vereist, bijvoorbeeld bij een solitaire

parkboom die zijn natuurlijke groeivorm mag aannemen. Als er geen takvrije stam moet zijn, is ook geen

begeleidingssnoei nodig.

 

Onderhoudsnoei

 

Onderhoudssnoei gebeurt meestal omwille van de veiligheid en hangt dan nauw samen met de aanwezigheid

van mensen en hun activiteiten. Het doel is schade te voorkomen. Breukgevoelige takken worden verwijderd of door snoei

veiliger gemaakt: dode, kwijnende, aangetaste of beschadigde takken, plakoksels, enz. Dit is het meest voorkomende

type van snoei bij straatbomen. Ook een verzwakte stamstructuur (rot, scheuren, holtes, enz.) of wortelschade (door

bouwwerken, enz.) kan een reden zijn om in te grijpen in de blijvende kroon.

 

 

Fruitbomen

 

•Onderhoudssnoei van fruitbomen.

•Verjongingssnoei van fruitbomen.

•Restauratiesnoei van fruitbomen.

 

Onderhoudssnoei van fruitbomen

 

Het voornaamste doel van onderhoudssnoei bij fruitbomen is het bewaren van het evenwicht tussen groei en

vruchtzetting. Eenmaal de kruinvorming voltooid is, moet het snoeien zich beperken tot een lichte uitdunning van de

vruchttakken en desnoods tot het snoeien van het vruchthout zelf. De gesteltakken worden niet langer ingekort maar

worden nu ofwel behouden, ofwel verwijderd tot op een splitsing of zijtak. Ditzelfde principe past men ook toe op het

vruchthout. De onderhoudssnoei kan gedeeltelijk door zomersnoei worden uitgevoerd, zeker bij sterk groeiende bomen

verdient dit aanbeveling.

 

Verjongingssnoei van fruitbomen

 

Ouder wordende fruitbomen vertonen een verzwakkende groei en een overmaat aan kwalitatief zwak vruchthout. Het

gevolg daarvan is in goede jaren een massa aan kleine vruchten, gevolgd door beurtjaren met bijna geen fruit. Door de

verjongingssnoei kan je de verouderende boom terugzetten in levensfase om opnieuw meer groei te bekomen. Bij deze

snoeimethode worden de gesteltakken allemaal ingekort om slapende ogen te stimuleren uit te lopen. Verjongingssnoei

lijkt daarmee op het kandelaren van bomen, maar wijkt daarvan af omdat het niet de bedoeling heeft een te groot

wordende boom in grootte te beperken, maar wel om voor een langere periode opnieuw fruit van grote kwaliteit te

bekomen. De verjongde fruitboom mag opnieuw uitgroeien tot zijn natuurlijke grootte.

 

Het is een drastische ingreep waartegen niet alle fruitsoorten bestand zijn. Voornamelijk pitfruit (appel, peer) dat over

een sterk regeneratievermogen beschikt, kan goed reageren op deze ingreep door het activeren en laten uitlopen van

slapende ogen, in tegenstelling tot steenfruit (kers, pruim) dat veel minder over regeneratievermogen beschikt.

 

Aangezien het de bedoeling is nieuwe groei te stimuleren, wordt de verjongingssnoei in de winter uitgevoerd. Daarbij

wordt de 20% regel gehanteerd om overreactie te voorkomen. Om een hoogstamfruitboom met zwaar achterstallige

snoei te verjongen, moet de ingreep in de tijd gespreid worden, waarbij er gedurende enkele opeenvolgende winters tot

20% wordt weggesnoeid.

 

Restauratiesnoei

 

Het voornaamste doel van de restauratiesnoei is het herstellen van het evenwicht in de kroon en het verkleinen van de

kroongrootte bij oude bomen om het uitbreken van zware takken te beperken en het ontwortelen van de bomen bij

storm te vermijden. Bij deze snoeitechniek worden de gesteltakken ingekort tot op een lager staande vervanger of

zijtak. Deze snoei wordt best in de zomermaanden uitgevoerd en per jaar wordt maximaal 20 % van het levende hout

verwijderd.

 

Copyright © All Rights Reserved